Privacybeleid

Privacybeleid

Laatste update: 21 januari 2020

Dit Privacybeleid beschrijft onze richtlijnen en procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en onthullen van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en over de wijze waarop de wet u beschermt.

We gebruiken uw Persoonsgegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de verzameling en het gebruik van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

==============================

Interpretatie 

De woorden die beginnen met een hoofdletter hebben een betekenis overeenkomstig onderstaande bepalingen.
De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities 

Voor de doeleinden van dit privacybeleid geldt het volgende:

* U: de persoon die zich toegang verschaft tot de dienst of deze gebruikt, of de onderneming of een andere rechtspersoon in naam waarvan deze persoon zich toegang verschaft tot de dienst of deze gebruikt, al naargelang het geval.

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kan naar u worden verwezen als de betrokkene of als de gebruiker gezien u de persoon bent die de dienst gebruikt.

* Onderneming: (in deze overeenkomst aangeduid als ‘de Onderneming’, ‘Wij’, ‘Ons’ of ‘Onze’) verwijst naar Architect Villas IKE, 37002 Skiathos, Ring Road Skiathos 16, Magnesia, Griekenland.

Voor de doeleinden van de AVG is de Onderneming de Verwerkingsverantwoordelijke.

* Geaffilieerde: een entiteit die de controle heeft over een partij, wordt gecontroleerd door een partij of onder de gemeenschappelijke controle valt met een partij, waarbij ‘controle’ het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten voor de verkiezing van de bestuurders of andere bestuursinstantie.

* Account: een unieke account die voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze dienst of delen van onze dienst.

* Website verwijst naar Ohlive Villas, toegankelijk via www.ohlive.villas

* Dienst verwijst naar de Website.

* Land verwijst naar: Griekenland

* Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de onderneming verwerkt. De term verwijst naar externe bedrijven of personen die door de onderneming worden tewerkgesteld om de dienst te vergemakkelijken, om de dienst te leveren in naam van de onderneming, om services met betrekking tot de dienst uit te voeren of om de onderneming bij te staan bij het analyseren van de manier waarop de dienst wordt gebruikt.

Voor de doeleinden van de AVG worden de Dienstverleners beschouwd als Gegevensverwerkers.

* Externe Social Media Service: elke Website of sociale netwerksite waar een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.

* Facebook Fan Page: een publiek profiel met de naam Ohlive Villas, speciaal gemaakt door de onderneming op het sociale netwerk Facebook, toegankelijk via https://www.facebook.com/OhliveVillas/

* Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Voor de doeleinden van de AVG wordt onder Persoonsgegevens verstaan: alle informatie met betrekking tot u, zoals een naam, een identificatienummer, plaatsgegevens of een online ID of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

* Cookies: kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander toestel worden geplaatst en die als een van de vele mogelijke aanwendingen de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.

* Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Dienst, hetzij door de Dienstinfrastructuur als dusdanig (bv. de duur van een paginabezoek).

* Voor de doeleinden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwijst Verwerkingsverantwoordelijke naar de Onderneming als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.

Verzameling en Gebruik van uw Persoonsgegevens 

=======================================

Soorten verzamelde gegevens 

Persoonsgegevens

~~~~~~~~~~~~~

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren.

Persoonlijk identificeerbare informatie kan het volgende omvatten (deze opsomming is niet uitputtend):

* E-mailadres

* Voor- en achternaam

* Telefoonnummer

* Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

~~~~~~~~~~

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer de dienst wordt gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw Apparaat (zoals het IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u zich met of via een mobiel apparaat toegang verschaft tot de dienst, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiel apparaat, het IP-adres van uw mobiel apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type browser voor mobiel internet dat u gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de dienst met of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en Cookies

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
We maken gebruik van Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze dienst te verbeteren en te analyseren.

U kunt uw browser instellen om alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als u echter geen Cookies aanvaardt, is het mogelijk dat u sommige onderdelen van onze dienst niet kunt gebruiken.

Cookies kunnen ‘Permanente Cookies’ of ‘Sessiecookies’ zijn. Permanente Cookies blijven op uw pc of mobiel apparaat wanneer u offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

We gebruiken zowel Sessiecookies als Permanente Cookies voor de onderstaande doeleinden:

* Noodzakelijke / Essentiële Cookies

Type: Sessiecookies

Aangebracht door: Ons

Doel: Deze Cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de website en om u in staat te stellen sommige van de functies van de Website te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts tegen te gaan. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd niet worden geleverd en we gebruiken deze Cookies alleen om u deze Diensten te leveren.

* Cookiesbeleid / Kennisgeving Aanvaarding Cookies

Type: Permanente Cookies

Aangebracht door: Ons

Doel: Deze Cookies stellen vast of gebruikers het gebruik van Cookies op de Website hebben aanvaard.

* Functionele Cookies.

Type: Permanente Cookies

Aangebracht door: Ons

Doel: Deze Cookies stellen ons in staat de keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt. Ze onthouden bv. ww inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is w een meer persoonlijke ervaring te bezorgen en te voorkomen dat w bij elk gebruik van de website ww voorkeuren opnieuw moet invoeren.

* Traceer- en Prestatiecookies

Type: Permanente Cookies

Aangebracht door: Externe partijen

Doel: Deze Cookies worden gebruikt om informatie over het verkeer naar de website bij te houden alsook de manier waarop de Website wordt gebruikt. De informatie die via deze Cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker.

Dit komt omdat de informatie die wordt verzameld meestal is gekoppeld aan een ID-pseudoniem gerelateerd aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website. We kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s, kenmerken of nieuwe functies van de website te testen om te zien hoe onze gebruikers hierop reageren.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot Cookies kunt U terecht bij ons Cookiebeleid.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

————————-

De Onderneming kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

* Het leveren en onderhouden van onze dienst, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.

* Om uw Account te beheren; om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De Persoonsgegevens die u verstrekt kunnen u toegang geven tot verschillende functies van de dienst die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

* Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met ons via de dienst.

* Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, sms of andere soortgelijke vormen van elektronische communicatie, zoals pushberichten van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve berichten met betrekking tot de functies, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de toepassing ervan.

* Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

* Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons af te handelen en te beheren.

We kunnen uw Persoonsgegevens delen in de volgende situaties:

* Met Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en te analyseren, om advertenties aan u te tonen om onze dienst te ondersteunen en te onderhouden, om contact met u op te nemen, om te adverteren op websites van externe partijen nadat u onze dienst hebt bezocht of om betalingen te verwerken.

* Voor Bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van de Ondernemingsactiva, financiering of overname van onze business of een deel daarvan door een ander bedrijf.

* Met Geaffilieerden: We kunnen uw gegevens delen met onze Geaffilieerden, in welk geval wij van hen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven.

Tot de Geaffilieerden behoren onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, jointventurepartners of andere bedrijven die wij controleren of waarover wij gezamenlijk de controle hebben.

* Met Businesspartners: We kunnen uw gegevens delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

* Met andere gebruikers: wanneer u persoonsgegevens deelt of op een andere manier in de publieke ruimte met andere gebruikers communiceert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de publieke ruimte worden verspreid. Als u met andere gebruikers communiceert of zich registreert via een Externe Social Media Service, kunnen uw contacten op de Externe Social Media Service Uw naam, profiel, foto’s en een beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

——————————-

De Onderneming bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

De Onderneming zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, tenzij deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren of wanneer we wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw Persoonsgegevens

——————————

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden verwerkt in de kantoren van de Onderneming en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en bewaard op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten over gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

De Onderneming zal alle maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld. Er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land tenzij gepaste controlemaatregelen voorzien zijn waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Onthulling van Uw Persoonsgegevens

——————————–

Zakelijke transacties

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

Ordehandhaving

~~~~~~~~~~~~~~~

De Onderneming kan onder bepaalde omstandigheden verplicht zijn uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bv. een rechtbank of een overheidsagentschap).

Andere wettelijke vereisten

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Onderneming kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is voor het volgende:

* Voldoen aan een wettelijke verplichting

* De rechten of eigendommen van de Onderneming beschermen en verdedigen

* Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken

* De persoonlijke veiligheid van de Gebruikers van de Dienst of het publiek beschermen

* Bescherming bieden tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van Uw Persoonsgegevens

——————————

Wij vinden de veiligheid van uw Persoonsgegevens belangrijk. Vergeet echter niet dat geen enkele wijze van overdracht via het internet of van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde Informatie over de Verwerking van Uw Persoonsgegevens

============================================================

Dienstverleners hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet te onthullen of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

———

We kunnen externe Dienstverleners inzetten om het gebruik van Onze Dienst op te volgen en te analyseren.

* Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google wordt aangeboden en die het verkeer op de website bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze dienst bij te houden en op te volgen. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit in het kader van de dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de bezoekactiviteit.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de Google Privacy & Voorwaarden webpagina:

<https://policies.google.com/privacy?hl=nl>

Gedragsafhankelijke Remarketing

———————-

De Onderneming maakt gebruik van remarketingdiensten om op Websites van derden aan u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken Cookies om u te informeren en advertenties te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze dienst.

* Facebook

De remarketingdienst van Facebook wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer leren over op interesse gebaseerde reclame op Facebook door deze pagina te bezoeken: <https://www.facebook.com/help/164968693837950>

Om op interesse gebaseerde advertenties van Facebook te weigeren, volgt U deze instructies van Facebook: <https://www.facebook.com/help/568137493302217>

Facebook houdt zich aan de Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising (Zelfregulerende Principes voor Online Gedragsafhankelijke Reclame) die door de Digital Advertising Alliance zijn opgesteld. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS <http://www.aboutads.info/choices/>, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada <http://youradchoices.ca/> of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa <http://www.youronlinechoices.eu/>, of U kunt zich afmelden met de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u terecht bij het Privacybeleid van Facebook: <https://www.facebook.com/privacy/explanation>

AVG Privacy

============

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de AVG

—————————————————

We kunnen uw Persoonsgegevens verwerken op de volgende manieren:

* Toestemming: U hebt uw toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

* Uitvoering van een contract: Het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan.

* Wettelijke verplichtingen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Onderneming is onderworpen.

* Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

* Publieke belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Onderneming is toegekend.

* Legitieme belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die de Onderneming nastreeft.

In ieder geval zal de Onderneming graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting omvat of een vereiste is om een overeenkomst af te sluiten.

Uw Rechten onder de AVG

————————–

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt volgens dit Privacybeleid, en volgens de wet als u zich binnen de EU bevindt, het recht om:

* Toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens. Het recht de informatie die we over u hebben in te kijken, bij te werken of te verwijderen. Als dit mogelijk is, kunt u uw Persoonsgegevens inkijken, ze bijwerken of verzoeken ze te verwijderen, rechtstreeks in uw accountinstellingen. Als u niet in staat bent deze acties zelf uit te voeren, neem dan contact met ons op om u te helpen. Dit stelt u ook in staat een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.

* Een correctie te verzoeken van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U heeft het recht alle onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren.

* U te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij vertrouwen op een legitiem belang als wettelijke basis voor onze verwerking en er iets aan de hand is met uw specifieke situatie, waardoor u bezwaar wil maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens op deze grond. U hebt het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens niet te gebruiken voor directmarketingdoeleinden.

* Het recht de schrapping te vragen van uw Persoonsgegevens. U heeft het recht ons te vragen uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken.

* De overdracht van Uw Persoonsgegevens te vragen. We zullen Uw Persoonsgegevens aan U of aan een door U gekozen derde partij verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Hou er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U initieel Uw goedkeuring aan Ons hebt verstrekt om ze te gebruiken of waarbij Wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.

* Uw toestemming in te trekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat Wij U geen toegang kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functies van de Dienst.

 

Uitoefening van Uw AVG-gegevensbeschermingsrechten

———————————————-

U kunt Uw recht op toegang, rechtzetting, annulering en verzet uitoefenen door contact met Ons op te nemen. Hou er rekening mee dat We U kunnen vragen Uw identiteit te bewijzen voordat We op dergelijke verzoeken ingaan. Als U een verzoek indient, zullen We Ons best doen U zo snel mogelijk te antwoorden.

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit over Onze manier om Uw Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Voor meer informatie kunt U, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, contact opnemen met Uw lokale Gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Facebook Fan Page

=================

Verwerkingsverantwoordelijke voor de Facebook Fan Page

—————————————–

De Onderneming is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Dienst worden verzameld. Als exploitant van de Facebook Fan Page (https://www.facebook.com/OhliveVillas/) zijn de Onderneming en de exploitant van het sociale netwerk Facebook Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken.

 

De Onderneming heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Facebook Terms of Service: <https://www.facebook.com/terms.php>

Bezoek de Facebook Privacy Policy <https://www.facebook.com/policy.php> voor meer informatie over hoe Facebook Persoonsgegevens beheert of neem online contact op met Facebook of per post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Insights

—————–

Wij gebruiken de Facebook Insights-functie in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de AVG, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

 

Daartoe plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die Onze Facebook Fan Page bezoekt. Elke Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft actief voor een periode van twee jaar, tenzij deze wordt verwijderd voor het einde van deze periode.

 

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de informatie die is opgeslagen in de Cookie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden geleverd door andere leden van de Facebook Fan Page en diensten van andere bedrijven die Facebook-diensten gebruiken.

 

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt U hier terecht bij het Privacybeleid van Facebook: <https://www.facebook.com/full_data_use_policy>

 

Privacy van kinderen

==================

Onze Dienst richt zich niet tot personen onder de 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de 13 jaar.

Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als We merken dat We Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de leeftijd van 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen We stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

We kunnen ook beperken hoe We sommige gegevens van gebruikers tussen 13 en 18 jaar oud verzamelen, gebruiken en opslaan. In sommige gevallen betekent dit dat We niet in staat zijn bepaalde functies van de Dienst aan deze gebruikers te leveren.

Als We moeten vertrouwen op toestemming als wettelijke basis voor de verwerking van Uw gegevens en Uw land de toestemming van een ouder vereist, kunnen We de toestemming van Uw ouder vereisen voordat We die gegevens verzamelen en gebruiken.

 

Links naar Andere Websites

=======================

Onze Dienst kan links bevatten naar andere Websites die niet door Ons worden uitgebaat.

Als U op een link van een externe partij klikt, wordt U doorgestuurd naar de Website van die externe partij. We raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke Website die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben hier geen controle over en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van de websites of diensten van derden.

Wijzigingen aan Ons Privacybeleid

==============================

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen het U laten weten via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op Onze Dienst, voordat de wijziging van kracht wordt en We zullen de ‘Laatst bijgewerkt’-datum aan de bovenkant van dit Privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op!

==========

 

Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

* Door deze pagina te bezoeken op onze Website: www.ohlive.villas/privacybeleid of via e-mail: molly@ohlive.villas